Winnie Huang, violon

Winnie Huang, violon

Julia Robert, alto

Julia Robert, alto

Louise Leverd, violoncelle

Louise Leverd, violoncelle

Paolo Vignaroli, flûte

Paolo Vignaroli, flûte

Szymon Kaça, clarinette

Szymon Kaça, clarinette

Joshua Hyde, saxophone

Joshua Hyde, saxophone

Etienne Graindorge, RIM

Etienne Graindorge, RIM

Franco Venturini, piano

Franco Venturini, piano

Gwen Rouger, piano

Gwen Rouger, piano

Benjamin Soistier, percussion

Benjamin Soistier, percussion